ชื่อห้องประชุม :
ชาลวัน
สถานที่ตั้ง :
อาคารสิกขสิทธิ์
ความจุที่นั่ง :
200 คน
วันที่ใช้ห้อง :
23-11-2021
ประชุมเรื่อง :
ประชุมคัดเลือกคูปองการศึกษา
ประธานที่ประชุม :
ผอ.สพป.พิจิตร เขต1
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
40
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
โปรเจ็คเตอร์,เครื่องขยายเสียง,
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
2,500 บาท (ชาลวัน),
กลุ่ม/หน่วยงาน :
นิเทศ ติดตามฯ
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
Class room
ชื่อผู้จอง :
นางสาวอุทุมพร กรีสุริยา