ชื่อห้องประชุม :
warroom
สถานที่ตั้ง :
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ความจุที่นั่ง :
40 คน
วันที่ใช้ห้อง :
29-06-2022
ประชุมเรื่อง :
พุธเช้าข่าว สพฐ.
ประธานที่ประชุม :
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
20
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
ตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
นางสาวสุวนัท จิตตะระ