ชื่อห้องประชุม :
ชาลวัน
สถานที่ตั้ง :
อาคารสิกขสิทธิ์
ความจุที่นั่ง :
200 คน
วันที่ใช้ห้อง :
29-06-2022
ประชุมเรื่อง :
เรื่อง มอบทุนการศึกษาหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน รุ่นมหามงคล ครั้งที่ 2 อำเภอเมือง (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
ประธานที่ประชุม :
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
200
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
ตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
นางสาวสุวนัท จิตตะระ